23 de set. 2014


La Força Aèria d'Israel (IAF) és el partner preferit per la Societat d'Estudis Militars i el Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya per a la confecció de la futura Força Aèria de Catalunya.

23/09/2014 || En un estudi fet públic les darreres hores per l'antiga Sectorial de Defensa de l'Assemblea Nacional Catalana (actual Societat d'Estudis Militars), es dibuixa com hauria de ser la futura Força Aèria d'una Catalunya independent. 

En el document al qual ha tingut accés Israel a Catalunya i publiquem íntegrament a continuació s'hi afirma que "gràcies a la seva experiència en tot l'espectre d'operacions militars, creiem que Israel és el país que entrenaria millor la nostra força aèria". Aquest  document ha estat transmès a diversos think tanks, el Consell Atlàntic i a l'Oficina del Portaveu de l'Exèrcit Israelià, el Lloctinent Coronel Peter Lerner. Text: R.Novoa/SEM/CEEC · Fotografia: IAF


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...