19 de juny 2013


Successius governs espanyols del PSOE i PP han regat amb milions d'euros organitzacions que operen als territoris palestins en disputa amb total opacitat i sense conèixer el destí final dels diners

Soeren Kern acaba de publicar l'estudi El finançament del govern espanyol a les ONG (2009-2011). Avaluació de transparència, rendició de comptes i el seu impacte a Israel on es constata que els nivells de transparència i rendiment de comptes pel que fa al finançament de les ONG a nivell estatal, autonòmic i municipal solen ser molt insuficients. L'estudi detalla a bastament com aquest procés pel qual el govern espanyol tria els projectes i contractes amb les ONG que operen als territoris palestins en disputa és totalment opac. El mateix govern espanyol, a més, no compta amb mecanismes de control suficients per determinar com s'utilitzen els fons rebuts per aquestes ONG. Són poques les ONG espanyoles beneficiades amb aquesta injecció de diner públic les que publiquen informes anuals que permetin al públic en general avaluar com s'estan utilitzant aquests diners dels contribuents.

L'estudi demostra com moltes d'aquestes ajudes van a parar als líders de les campanyes ideològiques per deslegitimar Israel mitjançant l'organització BDS (les accions de boicot a Israel són delicte en alguns països de la Unió Europea com França), la guerra jurídica i altres formes de demonització. ■ Text: NGO Monitor/R.Novoa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...