14 de maig 2017

Info Post
Atemptat a Har Nof (Jerusalem) fa 3 anys reivindicat per l'organització
terrorista PFLP de la qual Leila Khaled n'és dirigent
LA TEVA CONTRIBUCIÓ ÉS BENVINGUDA


Per què és un "forat a la raqueta" la presència de la terrorista palestina Leila Khaled a Barcelona? 

14/05/2017 || Des d'Isʀᴀᴇʟ ᴀ Cᴀᴛᴀʟᴜɴʏᴀ volem expressar públicament el nostre profund malestar amb les institucions de l'Estat encarregades de la lluita antiterrorista Arran de la presència de la militant i dirigent en actiu del grup terrorista PFLP (Front Popular per a l'Alliberament de Palestina) Leila Khaled a Barcelona des del proppassat 12 de maig de 2017 i amb conferència prevista per a avui diumenge al capvespre en un espai públic de Barcelona.Aquest akelarre terrorista emparat per la Fira Literal i la Ciutat Comtal compta fins i tot amb 12.000 euros de la regidoria de Cultura que dirigeix el socialista Jaume Collboni, que, en defensa pròpia, ha vingut a dir que atorga dos milions de les antigues pessetes de l'erari públic a la primera que passa, encara que sigui una terrorista confessa i convicta com Leila Khaled com ha tingut la gosadia de denunciar públicament el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona Alberto Fernández-Díaz.

Tot això que és 100x100 contrari a l'ordenament jurídic vigent (i no només comunitari, sinó que també espanyol) és a hores d'ara un fet consumat. Allò que a la Comunitat d'Intel·ligència occidental hom coneix com (tot) un "forat a la raqueta".


La Directa realitat, agradi o no, és que el PFLP és una organització declarada terrorista als següents països: Unió Europea (incloent-hi Espanya, Estats Units, Canadà, Austràlia i Israel.


La Decisió 2017/153 del Consell de la Unió Europea del 27 de gener de 2017 que actualitza la llista de persones, grups i entitats subjectes als articles 2, 3 i 4 de la Posició Comuna 2001/931/ CFSP sobre l'aplicació de mesures específiques per combatre el terrorisme, manté en el seu annex al Front Popular per a l'Alliberament de Palestina al llistat d'organitzacions terroristes.


Al seu torn, la Posició Comuna 2001/931/CFSP sobre l'aplicació de mesures específiques per combatre el terrorisme estableix que és un acte terrorista, la direcció d'un grup terrorista (videre article 1.3.j).


Dit això, ens veiem obligats a palesar que el Ministre d'Exteriors espanyol Alfonso Dastis es desautoritza potinerament al Jerusalem Post afirmant que la susdita terrorista no està inclosa a cap llistat: afirmació manifestament contrària a les obligacions contretes pel Regne d'Espanya en matèria de lluita antiterrorista en tant que Estat membre de la Unió Europea.

Sensu contrari al què diu el Ministre espanyol, la definició legal de "persones, grups i entitats vinculats en actes terroristes" inclou les persones que els executen i les persones que actuen sota la direcció d'aquestes organitzacions. És del tot evident que Leila Khaled fa honor a tots dos condicionants penals.

És més, el legislador ja va preveure en el seu moment les dificultats existents en matèria de lluita antiterrorista en ple embat de l'organització terrorista basca ETA durant la dècada del anys vuitanta. No debades els contactes d'ETA amb organitzacions terroristes forànies on s'inclou el PFLP de Leila Khaled hi van obligar. 

En conseqüència es va disposar a l'article 23.4.e de la Llei Orgànica 6/1985, de l'1 de juliol, del Poder Judicial, la competència de la jurisdicció espanyola per tenir coneixement dels fets comesos per estrangers fora del territori nacional susceptibles d'ésser considerats pel Codi Penal com a delictes de terrorisme (i això és el més determinant!) quan el procediment pugui dirigir-se contra un estranger que es trobi a Espanya. El forat a la raqueta a hores d'ara té un nom: Leila Khaled i el "microunivers" que l'acompanya.

Cal fer complir l'establert a l'article 572.2 de la Llei Orgànica 2/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, en matèria de delictes de terrorisme que diu que "els què participessin activament en l'organització o grup, o en formessin part d'ells [com en el cas de Leila Khaled] han d'ésser castigats amb les penes de presó de sis a dotze anys i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic per temps de sis a catorze anys".

Isʀᴀᴇʟ ᴀ Cᴀᴛᴀʟᴜɴʏᴀ ha cregut addient substanciar a dia d'avui perquè es fa del tot necessària la immediata detenció de la terrorista Leila Khaled per respondre davant l'Autoritat Judicial i d'aquesta manera vetllar pel compliment de les lleis en matèria de lluita antiterrorista tot protegint la ciutadania en moments d'elevat Nivell d'Alerta Antiterrorista com l'existent (NAA-4).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...