28 de març 2017


Israel a Catalunya en coordinació amb la Lliga Internacional Contra el Racisme i l'Antisemitisme (LICRA Catalunya) hem advertit legalment l'Ajuntament de l'Hospitalet davant la moció de caràcter marcadament racista i discrimitari U09/2207 presentada per la CUP al Ple d'avui.

28/03/2017 || Avui dimarts, la Lliga Internacional contra el Racisme i l’Antisemitisme (LICRA) i Israel a Catalunya (ILACAT) hem fet sabedora la Secretaria General del Ple de municipal de l’Hospitalet de Llobregat que una hipotètica aprovació del punt 53è de l’ordre del dia d’avui 28 de març de 2017 amb codi U09/2207 presentat per la Candidatura d’Unitat Popular (ja sia l'aprovació en aquest ple o en qualsevol altre --atenent a llur contingut de caràcter marcadament discriminatori i racista (i totalment impropi d’una corporació municipal dita democràtica, perquè no dir-ho)-- ens veurem obligats a posar-ho en coneixement del Servei d’Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona per a la incoació de les diligències d’investigació penal escaients contra aquesta corporació municipal per presumptes delictes de provocació i incitació a l’odi i a la discriminació i contra l'exercici de les llibertats públiques i els drets fonamentals d’acord a la jurisprudència favorable existent en la matèria i l’ordenament jurídic vigent.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...