27 de maig 2014Què és Antisemitisme ? 
Definició adoptada el 2005 per l'EUMC, ara anomenada European Union Agency for Fonamental Rights (FRA) i l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) 

(Versió original: EUMC )

© Traducció del Forum Europeu sobre l'Antisemitisme / Versió en català per Israel a Catalunya (27/05/2014)

ANTISEMITISME ( Definició de treball ) 


"Antisemitisme és una determinada percepció sobre els jueus que pot expressar-se com odi cap als jueus. Les manifestacions verbals i físiques d'antisemitisme es dirigeixen tant contra persones jueves o no jueves com contra els seus béns, institucions comunitàries jueves o llocs de culte."Aquestes manifestacions també poden tenir com a objecte l'Estat d'Israel, concebut com una entitat col·lectiva jueva. L'antisemitisme acusa freqüentment als jueus de conspirar en perjudici de la humanitat i generalment s'usa per culpar els jueus que "les coses van malament". L'antisemitisme s'expressa en la parla, de forma escrita , visual o en accions i fa servir estereotips sinistres i característiques negatives de la personalitat. 

Alguns exemples contemporanis d'antisemitisme en la vida quotidiana, en els mitjans, escoles, llocs de treball i en cercles religiosos són:
 • Incitar, donar suport o justificar l'assassinat o el dany a jueus en nom d'una ideologia radical o una visió extremista de la religió. 
 • Fer acusacions falses, deshumanitzadores, demonitzadores o estereotipades sobre jueus com a tals, o sobre el poder dels jueus com a col·lectiu, com ara el mite d'una conspiració jueva mundial, o el control dels jueus sobre els mitjans, l'economia, el govern o altres institucions de la societat.
 • Acusar els jueus com a poble de ser responsables de mals reals o imaginaris comesos per una persona jueva individual o un grup, o fins i tot per actes comesos per no-jueus.
 • Negar els fets, abast, mecanismes (per exemple, les cambres de gas) o la intencionalitat del genocidi del poble jueu comès per l'Alemanya nacionalsocialista, els seus suports i còmplices durant la segona Guerra Mundial (l'Holocaust o Xoà).
 • Acusar els jueus com a poble, o Israel com a Estat, d'inventar o exagerar l'Holocaust.
 • Acusar ciutadans jueus de ser més lleials a Israel, o suposades prioritats jueves mundials, que als interessos dels seus propis països.
Exemples de les formes en què l'antisemitisme es manifesta en relació a l'Estat d'Israel són:
 • Negar al poble jueu el dret d'autodeterminació, per exemple afirmant que l'existència de l'Estat d'Israel és un projecte racista.
 • Aplicar una doble moral exigint a l'Estat d'Israel un comportament que no s'espera i demanda de cap altre Estat democràtic.
 • Utilitzar símbols i imatges associades amb l'antisemitisme clàssic (per exemple, l'acusació que els jueus van assassinar Jesús o el libel de la sang) per caracteritzar Israel o als israelians.
 • Realitzar comparacions entre la política israeliana actual i la dels nazis. 
 • Responsabilitzar col·lectivament als jueus per les accions de l'Estat d'Israel.
No obstant això, crítiques a Israel comparables a les que es fan a qualsevol altre país no poden ser considerades antisemites. Els actes antisemites són criminals quan així els defineix la llei (per exemple, la negació de l'Holocaust o la distribució de materials antisemites en alguns països).Els actes criminals són antisemites quan els objectius dels atacs, ja siguin persones o béns -com ara edificis, escoles, llocs de culte i cementiris- , són seleccionats perquè són jueus, vinculats a jueus, o perquè es perceben com a tals.La discriminació antisemita és la negació a jueus d'oportunitats o serveis accessibles per a altres i és il·legal en molts països.

Font: Observatori de l'Antisemitisme a Espanya 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...