3 d’oct. 2013

Es consolida l'oferta turística orientada al turisme israelìà amb noves rutes que inclouen el llegat que ens va deixar la comunitat jueva catalana medieval

03/10/2013 || L'agència de viatges Turisme Creatiu promociona el turisme del patrimoni jueu entre els visitants israelians, aproximadent un quart de milió cada any a Catalunya. Molt actius a les xarxes socials, parlen del patrimoni jueu, la cultura jueva, les novetats a Israel i les tradicions d'ambdues cultures. 

Turisme Creatiu vol mostrar les arrels hebrees de Catalunya a la Comunitat Jueva mundial amb la finalitat de potenciar el gran patrimoni que ens van regalar en diverses ciutats de la geografia catalana. En la ruta creativa que proposen als turistes israelians s'inclou el call de Barcelona, Girona, Castelló d'Empúries, Besalú i Tortosa. 

Podeu contactar amb ells aquí.

Creative Tourism travel agency promotes Catalan Jewish heritage tourism among Jewish Israeli visitors, approximately a quarter of a million per year in Catalonia. Very active in social networks, they talk about Jewish heritage, Jewish culture, developments in Israel and the traditions of both Catalan and Jewish cultures.

Creative Tourism shows the Hebrew roots of Catalonia to the Jewish community worldwide in order to promote the great heritage that Jews gave to several cities in the Catalan countryside. The creative route proposed to Israeli tourists includes the Jewish neighbourhoods of Barcelona, ​​Girona, Castelló d'Empúries, Besalú or Tortosa.

You can contact them here. You must notice that visiting Catalonia is visiting the Mother of Israel, as we were known in the Mid-Age by Catalan Ramban Qabbalist School.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...